Om Zeiner Eiendom

Zeiner Eiendom er en aktiv eiendomsinvestor som utvikler og forvalter næringseiendom på det sentrale østlandsområdet.

Zeiner Eiendom bygger videre på sin kompetanse rundt handel og derfor vil selskapets nisje være å investere i handelseiendommer med god beliggenhet og solide leietakere. Lager/Logistikk er også mulige investeringsobjekter. Geografisk vil selskapet konsentrere sine investeringer til vekstkommuner på det sentrale østlandsområdet, først og fremst i området fra Sandefjord i syd til Gardermoen i nord.

Strategien til selskapet er videre å eie og forvalte relativt få, men store og gode eiendommer. Dette gjør vi først og fremst for å kunne følge opp den enkelte eiendom og leietaker på en god måte. Vi skal ha eiendommer med meget god beliggenhet, da dette igjen gir muligheter for samarbeid med de beste leietakerne i landet innen våre segment.

Zeiner Eiendom forvalter i dag ca 50 000 m2 eiendomsmasse og ca 100 000 m2 tomteareal. Det er et større utviklingspotensial ved flere av eiendommene. Total årlig leieinntekt i 2017 er ca 50 mnok og total omsetning som går gjennom eiendommene er  i 2017  ca 2,2 mrd. Selskapet er i en meget god finansiell situasjon og er således i en oppbyggende fase. Vi søker nyere eiendommer med god beliggenhet og solide leietakere. Alternativt utviklingscase med en god beliggenhet i forhold til den driften som potensielt kan knyttes til eiendommen.

KONTAKT

Anthon L Zeiner

M: 93209548

E: anthon@zeiner.no