Forvaltning

Vi skal ha fornøyde kunder!

Vi skal være en samarbeidspartner som evner å forstå leietakernes behov og derigjennom bidra til god drift på våre eiendommer. Da vår virksomhet i 110 år var tuftet på handel, har vi opparbeidet en særskilt kunnskap og erfaring om hva som kreves på en handel- og logistikkeiendom. Denne kunnskapen benytter vi således sammen med eksisterende og nye leietakere for å optimalisere driften på den enkelte eiendom.

Selskapet foretar både teknisk og økonomisk forvaltning av eiendommene selv. Dette gjør vi for å ta vare på den enkelte eiendom på en god måte samt for å holde en god dialog med våre leietakere.

Vi samarbeider i dag med flere av de større og ledende handelskjedene i Norge. Ryddige leiekontrakter og god, løpende oppfølging ligger derfor til grunn i et hvert leieforhold.

KONTAKT

Ansvarlig teknisk forvaltning:
Dag Enerhaugen

M: 932 42 022

E: dag@zeiner.no

KONTAKT

Ansvarlig økonomisk forvaltning:
Inger-Britt Zeiner

M: 91 36 14 76

E: ibz@zeiner.no

Leave a Reply