Utvikling

Zeiner Eiendom har utviklet de fleste eiendommene i porteføljen på egen kjøl. Dette betyr at selskapet innehar kompetanse innen utvikling av næringseiendom, spesielt innen handel og logistikk. Gjennom sterkt fokus på å skape gode løsninger for den virksomhet som skal være i byggene, har vi lykkes med å skape funksjonelle bygg.

Videre har vi utviklingspotensial på flere av eiendommene i porteføljen som vi søker å realisere i fremtiden. I tillegg er vi åpne for andre utviklingsprosjekter som passer inn i vår strategi, enten alene eller sammen med andre aktører.

Leave a Reply