Invest

Zeiner Invest tar deleierskap i virksomheter samt forvalter konsernets finansielle portefølje gjennom både passiv og aktiv forvaltning.

 

Leave a Reply