Om Zeiner

Zeiner Gruppen er et eiendoms- og investeringskonsern med fokus på tre forretningsområder, Zeiner Eiendom, Zeiner Bolig og Zeiner Invest.

Zeiner Eiendom utvikler og forvalter næringseiendom på det sentrale Østlandet. Zeiner  Bolig utvikler og selger boliger på det sentrale Østlandet med hovedvekt på Tønsberg-regionen. Zeiner Invest tar deleierskap i virksomheter som ikke er knyttet til eiendom samt forvalter konsernets finansielle portefølje.

I tillegg til den kommersielle driften engasjerer Zeiner Gruppen seg i sosiale prosjekter, både lokalt og inernasjonalt.

Selskapet har hovedkontor i Tønsberg og et avdelingskontor i Oslo. Vi er i dag 5 ansatte og benytter oss i tillegg av et stort nettverk med ekstern spesialkompetanse avhengig av de ulike prosjektene vi er inne i. Selskapet har et profesjonelt styre.

Selskapet har røtter tilbake til 1902  og er 100% familieeid. Frem til 2012 drev selskapet innen byggevarehandel i Tønsberg og Nordre Vestfold gjennom selskapet Byggmakker Zeiner. I mai 2012 ble dette selskapet solgt til Optimera Norge AS og Zeiner Gruppen fremstår i dag som et rent eiendoms- og  investeringsselskap.