Selskapsstruktur

Zeiner Gruppen AS ivaretar eierrollen i Zeiner-konsernet. Selskapet driver sine tre konsepter gjennom de tre datterselskapene Zeiner Bolig AS, Zeiner Eiendom AS og Zeiner Invest AS. Se selskapsstrukturen over.

Zeiner Gruppen As er et 100% familieeid selskap.

Leave a Reply